กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่ https://www.facebook.com/bookclub.bia/ ครับ