ปฏิบัติภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลเสด็จสู่สวรรคาลัย ครบ ๗ วัน